Vem är Antikalifen? Några ord om Det Nya Alamut

Antikalifen läser stor bok 3En superskurk har som alla vet utnämnt sig själv till kalif. Han är en av de mest skrämmande superskurkar jag har hört talas om – betydligt mera skrämmande än Ras al Ghoul. Och det som gör honom mest skrämmande är att han är verklig. Men en ensam superskurk gör ingen bra story. Det krävs en superhjälte också. Det är här jag träder fram – när superskurken utropar sig till kalif, utropar jag mig till antikalif!

Antikalifatets säte har jag förlagt till Uppsala, centret för den förkristna kulten som Adam av Bremen i sin krönika benämnde caput supersticionis barbaricae, ”den barbariska vantrons huvud”. Idén snodde jag från den kristna traditionen av antipåvar, en som gör anspråk på påvevärdigheten men som inte har godtagits av Rom. Antikalifen är en gotisk, muhammedansk furste i demonsultanen Vatheks efterföljd, så som han skildras i William Beckfords roman från 1786. Abdul Alhazred, mera känd som The Mad Arab, en central karaktär i H. P. Lovecrafts Cthulhu-mytologi, var visserligen varken kalif eller sultan, men han hade mycket gemensamt med antikalifen, framför allt den faustiska kunskapsdriften som drev honom till vansinne. Hellre vansinne än dumhet.

Doktor Faustus var enligt legenden en lärd renässansmänniska som sålde sin själ till Satan i utbyte mot all världens kunskap. Människans faustiska drift är orsak till många olyckor och mycket lidande. Ju mer vi vet, desto större är risken att drabbas av vansinne, skriver Lovecraft. Men utan denna drift hade inga av våra stora konstverk eller vetenskapliga upptäckter varit möjliga. Leonardo, Newton och Swedenborg med flera var fautiska naturer.

Antikalifen 2Begreppet ”den faustiska människan” har framför allt blivit känt genom Oswald Spenglers historiefilosofiska verk Der Untergang des Abendlandes (1918-22). Enligt Spengler är just uppfinnar- eller upptäckarivern utmärkande för den faustiska mentaliteten. ”Hela vår kultur”, skriver han, ”har en upptäckares mentalitet”. Han kallar vidare Faustgestalten ”den stora sinnebilden för en äkta uppfinnarkultur”. Den faustiska människan sover han inte. Hon spejar liksom Columbus efter nytt land. Hon saknar tålamod och vet inget värre än stillaståendet och stagnationen. Den faustiske ser inte människans roll främst som bevarare och förvaltare utan som skapare och uppfinnare. I Karin Boyes roman Kris (1934) får hjältinnan Malin en syn. Hon ser Lucifer i Columbus skepnad stå i fören på ett spanskt skepp! Han vill längre och längre ut på det okända havet. Sjömännen tror att han är galen.  Oswald Spengler är för övrigt en typisk, pulpig ”galen vetenskapsman”-karaktär. Han liknar Lex Luthor på pricken!

Adam och Eva äter av kunskapens frukt och fördrivs ur lustgården. Det förlorade något, men vann något större. I sin pamflett Gud och Staten, som kom i tryck 1882, sex år efter författarens död, skriver den ryske anarkisten Michail Bakunin att ormen i lustgården, som frestar människan att äta av kunskapens frukt, symboliserar två saker: tänkande och upproret.

”Låt oss nu bortse från den fabelaktiga sidan av denna myt och betrakta dess verkliga innebörd. Dess innebörd är mycket tydlig. Människan har frigjort sig, hon har skilt sig från djuren och inrättat sig som människa; hon har påbörjat sin historia och sin i ordets egentliga bemärkelse mänskliga utveckling genom en olydnads- och kunskapshandling, nämligen genom upproret och tänkandet.”

Antikalifen 3I sitt palats i Uppsala händer det att antikalifen sätter på sig sin finaste fez, tittar i sin spegel och säger: ”Spegel, spegel på väggen där! Säg mig vem som fagrast i antikalifatet är!” Han får alltid svaret: ”Du, o högvärdige antikalif!” Och när han står där och beundrar sig själv tänker han att han skulle passa väldigt bra som en hjälte i ett pulp fiction-äventyr. När han intar sin pose med högra handen vilande på bröstet tänker han på sig själv som en orientalistisk kliché i Weird Tales. Jag är fezfetischist och säger som Doctor Who: ”I were a fez now, fezzes are cool.”

Antikalifen har alltså sitt säte i Uppsala. Där håller han på att upprätta en lista över påbjudna böcker. Vi har inga förbjudna böcker, enbart icke-påbjudna och påbjudna. Antikalifen anser att läsning är det bästa som finns. När han fick veta att det inte finns böcker i himlen deklarerade han att han föredrog helvetet. Dessutom torde det finnas fler fritänkare där att utbyta tankar med. Sällskapet i helvetet är helt enkelt intressantare.

Antikalifen 4Förebilden till antikalifatet på Herrens berg, Mons Domini i Uppsala är assassinernas, haschätarnas, fästning på berget Alamut i 1000-talets Persien. Där förkunnade Hassan Sabbah sitt bud: ”Inget är sant. Allt är tillåtet”. Han var tusen år före Aleister Crowley och dennes ”Do what thou wilt shall be the whole of the Law”. Jag är böjd att hålla med William S. Burroughs som ansåg att Hassan Sabbah är ”den ende andlige ledare som har någonting betydelsefullt att säga i rymdåldern” (… the only spiritual leader who has anything significant to say in the Space Age). I Moralens genealogi kallar Nietzsche assassinerna ”fria andar, par excellence”.

Ormen i lustgården var kanske inte människans fiende. Han erbjöd oss kunskap som skulle göra oss till gudar, det vill säga vi skulle veta vad gott och ont är. Den som kallas fiende visade sig vid en närmare granskning vara en vän. Det är inte utan att man känner en viss sympathy for the Devil. Att allt är tillåtet betyder inte att du ska göra allt. Det beyder att du får göra allt. Det är upp till dig att välja, att fatta moraliska beslut. Det finns inget facit i form av halal och haram att rätta sig efter. Efter fallet blir människan myndig.

I Goethes Faustdrama möter vi demonfursten Mefistofeles som iklär sig doktor Faustus mantel och tar emot en färsk student vid universitet. Studenten ber den lärde skriva ner ett gagneligt ord i sin stambok. Mefistofeles tar boken och antecknar på latin det bibelcitat som i den äldre svenska översättningen (1917) lyder: ”I skolen bliva såsom Gud, vetande vad gott och ont är”.

Eva och kunskapens fruktAntikalifen är vad kalifen inte är. Antikalifatet är motsatsen till kalifatet. Detta, att kasta om eller invertera symboler, är något man sysslar med inom den vänstra handens väg. I boken Lords of the Left-Hand Path. Forbidden Practices and Spiritual Heresies (1997) gör den amerikanske religionshistorikern Stephen E. Flowers nedslag i olika andliga traditioner ur vänstra handens vägs perspektiv. Han tar upp olika uttryck för islam och menar att assassinerna är en grupp som står den vänstra handens vägs perspektiv mycket nära. I inledningen förklarar Flowers att emedan den högra handens väg är teocentrisk (gudscentrerad) så är den vänstra handens väg psykocentrisk (självcentrerad):

”The left-hand path considers the position of humanity as it is; it takes into account the manifest and deep-seated desire of each human being to be a free, empowered, independent actor within his or her world. The pleasure and pain made possible by independent existence are seen as something to be embraced and as the most reasonable signs of the highest, most noble Destiny possible for humans to attain – a kind of independent existence on a level usually thought of as divine.”

Den vänstra handens väg är faustisk på så vis att den sätter människan i centrum och upphöjer henne till sin egen herre. Faust vill bli ”såsom Gud”. Ät av kunskapens träd så att du blir en gud som vet vad gott och ont är. Den gör hybris till en dygd, underdånigheten till en synd. Ett Människorike reser sig på Gudsrikets ruiner – Antikalifatet eller Det Nya Alamut. Inget är sant. Allt är tillåtet.

I Koranen (69:25) läser vi att de fördömda ska mottaga sina böcker i sina vänstra händer. Det är böcker med uppteckningar över deras upproriska gärningar. Därefter ska de kastas i helvetet – de fördömdas paradis.

Läs om mina böcker här
Vill du veta vad som händer? Följ mig på Facebook eller Twitter

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s