Islamiska staten är dömd att misslyckas. Jag skriver i tidningen Budbäraren

EFS 2I det senaste numret av tidningen Budbäraren (september 2014) publicerar man min artikel om den vedervärdiga terrororganisationen Islamiska staten, som ju härjar i Irak och Syrien. Budbäraren är Evangeliska fosterlandsstiftelsens (EFS) medlemstidning. EFS, grundat 1856, är en lågkyrklig väckelserörelse inom Svenska kyrkan med betoning på mission och lekmannaengagemang. Tidningens chefredaktör hade läst min debattartikel på SVT Opinion, ”Islamiska staten är islamofobisk” (20/8 2014), vartefter han tog kontakt och bad mig medverka i deras organ.

År 1865 sändes EFS första missionärer till östra Afrika, dagens Eritrea. Detta var det första utlandsmissionsprojekt som utförts av Svenska kyrkan eller svenskkyrkliga organisationer. En av de svenskar som så småningom verkade som missionärer i detta område var den kände uppsalaprofessorn i exegetik Adolf Kolmodin (1855-1928).

Kolmodin förekommer i en av mina dikter, ”Den kommande omänniskan”, publicerad i samlingen Skymning öfver Upsala (2013), utgiven på Björkmans förlag. Dikten är en blandning av verklighet och fiktion och tar av avstamp i en verklig situation då jag 1992 arbetade på Kart- och bildavdelningen på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Min uppgift var att sortera och registrera fotografen Henri Ostis glasplåtar från 1800-talet. Dikten reflekterar kring livets, i synnerhet människans, utveckling. Kolmodin motsatte sig Darwins vetenskapliga evolutionslära eftersom han ansåg att den hotade underminera den traditionella religiösa världsbilden. Man kan lyssna till dikten på YouTube här

I min artikel i Budbäraren söker jag förklara Islamiska statens ideologiska rötter i wahhabismen, en puritansk, antiintellektuell och militant rörelse inom sunniislam på 1700-talet. Jag menar att vissa muslimska apologeter gör det väl enkelt för sig när man säger: ”Det där är inte islam”.

För visst är Islamiska statens anhängare muslimer och visst är organisationens ideologi islamisk, men det betyder inte att den är det enda eller det mest autentiska uttrycket för islam. Det finns många sätt att förstå och tolka islam och debatten om vad som är ortodox respektive heterodox lära och praktik har pågått i 1400 år, det vill säga så länge som den islamiska traditionen har existerat.

EFS 1”Jag försöker nu inte, som vissa muslimska apologeter i all välmening gör, påstå att wahhabismen, Islamiska statens ideologi, och religionen islam är två helt olika saker som inte har någonting med varandra att göra. Nej, wahhabismen är hellre ett av flera möjliga sätt att tolka den islamiska traditionen, en tradition som innehåller element som är svåra att förena med demokrati, sekularism och mänskliga rättigheter, och som både idag och historiskt rymmer en hel uppsjö av tolkningar.”

Det nya numret av Budbäraren handlar framför allt om de kristnas situation i Mellanöstern, som är mycket sorglig. De behöver vårt stöd. Det finns en våg av fanatism och obskurantism som breder ut sig i den islamiska världen, och Islamiska staten är för närvarande det absolut värsta uttrycket för denna mentalitet.

Jag tar också upp en positiv trend i samtiden, nämligen en grupp intellektuella före detta islamister i Storbritannien som bildat en islamismkritisk tankesmedja: Quilliam Foundation. Det finns ett stort behov av självkritik bland muslimer. Det är tveklöst den religion i världen idag som har störst problem med fanatism och obskurantism, något som främst skadar muslimerna och deras samhällen.

För att återknyta till evolutionsläran. En av medlemmarna i Quilliam, imamen och vetenskapsmannen Usama Hasan, är den förste någonsin som förespråkat en vetenskaplig syn på livets utveckling i en moské. Klockan går inte att vrida tillbaka. Läs mer här

Diktsamlingen Skymning öfver Upsala kan man beställa direkt av mig genom att sätta in 150 kr på pg-konto 548413-4. Ange namn och adress.

Läs mer om mina böcker här
Vill du veta vad som händer? Följ mig på Facebook eller Twitter

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s