Rebeller förstör Syriens kultur

Al MaarriÄnda sedan konflikten i Syrien bröt ut har jag pekat på wahhabismens inflytande i rebellrörelsen. I början var det få som lyssnade och många som tvivlade. Dessutom var och är fortfarande wahhabismen en ganska okänd term. Det beror delvis på att wahhabiterna själva kallar sig salafiter. Oavsett vad de kallar sig så har deras ideologi flera kännetecken som skiljer dem från andra muslimer. Ett sådant är den extrema intoleransen mot andra muslimer, vilka de beskyller för shirk eller ”avgudadyrkan”

Överallt dit wahhabiterna kommer förstör de muslimernas kulturarv, särskit gamla gravar och minnesmärken med anknytning till sufismen, islams mystiska rörelse, under förevändningen att de andra muslimerna ”dyrkar gravar”. Al-Qaidas ideologi har sina rötter i wahhabismen. När Al-Qaida-gruppen Ansar Din sommaren 2012 tog över norra Mali satte de igång med att slå sönder de världsarvsmärkta islamiska helgongravarna i Timbuktu. Rebellerna i Syrien gör samma sak som Al-Qaida i Mali.

Numera är jag långtifrån ensam att tala om rebellernas wahhabism. Med tiden får allt fler upp ögonen för upprorets verkliga natur. I december förra året skrev den brittiske journalisten Robert Fisk i The Independent om rebellernas religiöst motiverade kulturförstörelse. [1] Han kallar dem takfiriter, en annan term för wahhabiter som har börjat användas de senaste åren. Takfir betyder exkommunikation, det vill säga uteslutning ur religionen, och att kalla rebellerna så innebär att man betonar att de inte erkänner andra muslimer som muslimer.

I artikeln nämner Fisk wahhabiternas hänsynslösa och systematiska förstörelse av det islamiska kulturarvet sedan de erövrade den arabiska halvön och bildade kungadömet Saudiarabien på 1930-talet. Wahhabismen är statsreligion i Saudiarabien och en stor mängd oljepengar går till utlandsmission, som bekant även till moskébyggen i Sverige. Det finns olika varianter av wahhabism, alla sympatiserar inte med Al-Qaida utan hellre med den saudiska regimen, men alla delar de grundläggande tolkningarna av religionen, föraktet för islams kulturarv och den fientliga synen på andra muslimer.

I mars 2013 halshögg rebeller i staden Maarat al-Nu’man söder om Aleppo i Syrien en staty av poeten Abul Ala al-Maari (973-1058). Fisk tar upp det i sin artikel. Det är en del av deras omvandling av Syriens identitet från ett sekulärt, arabiskt land till ett religiöst, wahhabitiskt. En av de direkta anledningarna till rebellernas förstörelse av statyn är att de tar islams traditionella bildförbud på mycket stort allvar. En annan anledning är att Al-Maari var en filosof som ifrågasatte den religiösa ortodoxin. Han var frispråkig och hade humor. I ett av sina verk, Risalat al-Ghufran eller Nådens epistel, besöker huvudpersonen paradiset och finner att det är befolkat av ”otrogna”, det vill säga icke-muslimska, poeter. Sådana tankar väcker hat hos de rättrogna. Och wahhabiterna betraktar sig som de rättrognaste av de rättrogna. Wahhabismen gör anspråk på att återgå till ett rent ”ursprungsislam” fri från mänskliga funder, vilket förstås är rena fantasier.

Upproret i Syrien har en lång förhistoria av sunnifundamentalistiskt missnöje med statens sekulära, arab- nationalistiska och religiöst pluralistiska karaktär. Det pågående upproret är inte det första. I Syrien fanns en arabisk nationalism som inkluderade religiösa minoriteter som kristna och alawiter. Den gjorde inte renlärighet till villkor för delaktighet. Det innebar att arabiska eller syriska poeter, som av ortodoxin ansågs kätterska, kunde lyftas fram och hyllas som nationella symboler. Det pågående upproret riskerar alltså att förändra Syriens identitet från en sekulär arabisk identitet till en religiös, sunnifundamentalistisk identitet. Detta kommer självklart också att drabba mångfalden inom den sunnitiska gruppen, som i Syrien hittills har präglats av en måttfull sufism med en mer tolerant hållning till andra religioner såväl som andra muslimska grupper.

I boken Araber och arabism (2002) förklarar den före detta professorn i islamologi Jan Hjärpe hur den arabiska nationalismen förmådde inkludera både det ”kätterska” och det icke-muslimska i ”den arabiska nationen”. ”Det är då konsekvent”, skriver han, ”att man kom att intressera sig särskilt för det förislamiska Arabien, de förislamiska arabiska poeterna, och i viss mån för det som från strikt islamisk synpunkt var kätterskt eller vars renlärighet kunde ifrågasättas. Det gäller skalden al-Mutanabbi eller ‘ateisten’ al-Ma’arri.” [2]

Den av många kritiker ansedd som den störste nu levande arabiske poeten Adonis – ofta påtalad i nobelprissammanhang – har vid flera tillfällen uttryckt sin beundran för Al-Maari, både för poesin och fritänkeriet. Adonis är en av dem som redan på ett tidigt stadium tog av stånd för upproret, som han menade – som helhet – inte hade något med demokrati att skaffa, utan snarare borde betraktas som ett uttryck för ”religiös fascism”.

[1] Syrian rebels have taken iconoclasm to new depths, with shrines, statues and even a tree destroyed – but to what end?”, 22/12 2013

[2] s. 24-25

Läs krönikan i Tidningen Kulturen här

Den syriska tragedinDen syriska tragedin

I början av konflikten startade jag en grupp på Facebook med namnet ”Vi är emot imperialistisk inblandning i Syrien”. Den har i dagsläget omkring 1700 medlemmar och är den största och mest aktiva syriengruppen på Facebook. De flesta medlemmarna är svenskar med syriskt ursprung. Ett bra sätt att få aktuell information om vad som händer i Syrien, men också om freds- och solidaritetsarbetet i Sverige (demonstrationer, möten, föredrag m. m.), är att ansluta sig till gruppen här

I boken Den syriska tragedin (december 2012) ifrågasätter jag den förenklade och svartvita bilden av konflikten i Syrien som en motsättning mellan ”folket” och ”diktatorn”. Jag menar att oppositionen i själva verket till stor del består av djupt antidemokratiska, religiöst fundamentalistiska krafter. Köp den här

Läs mer om mina böcker här

Vill du veta vad som händer? Följ mig på Facebook eller Twitter

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s