Min lärare, Jesper Svenbro

Jesper SvenbroRecensenter och andra läsare har märkt att min senaste diktsamling, Skymning öfver Upsala (Björkmans förlag, september 2013) är annorlunda än mina tidigare. Dikterna är längre och mer episka. Då jag skrev debutsamlingen Tregångare (Ruin förlag, 2005) var jag starkt påverkad av Tomas Tranströmer och eftersträvade att bilda koncentrerade stämningar med hjälp av metaforer. Det lyckades sisådär. Jag blev aldrig som min förebild någon metaforernas mästare. Jag kände dock att detta sätt att skriva blev för snävt för mig. Jag ville dels berätta berättelser, särskilt från min egen verklighet, dels dela med mig av tankar och läsupplevelser. Tankar som inte riktigt passade som bok- eller artikelämnen. Jag gick och bar på en oro, en känsla av otillfredsställelse, som hämmade skrivandet.

Det var när jag läste Jesper Svenbros poesi som det lossnade för mig. Eureka! Jag hade hittat mitt optimala uttryck, ett sätt att förena en kort berättelse, kanske med självbiografiska inslag, med tankar om både det ena och det andra. Här fanns möjligheten att kommentera läsupplevelser och kulturhistoriska spörsmål genom att väva in alltihop i en centrallyrisk, episk prosadikt. Dessutom slapp jag hålla mig slaviskt till fakta och kunde ge fantasin någorlunda fritt spelrum. Svårigheten var att sovra och att se till att alla element i dikterna skulle gå att relatera till varandra på antingen ett inre eller yttre plan. Aristoteles menar i sin poetik att det var Homeros förmåga att välja ut det väsentliga som utgjorde hans storhet som diktare. Det är inte lätt!

Det var framför allt Svenbros samling Himlen och andra upptäckter (Bonniers, 2007) som påverkade mig i riktning mot Skymning. Den är mycket intelligent och mycket vacker. Men det gäller inte bara den, jag har läst allt Svenbro har skrivit i diktväg och det mesta är bra. Svenbro visar att poesi kan vara episk utan att förlora i skärpa och koncentration. De poetiska kvaliteterna hans diktning, det vill säga det som gör att de höjer sig över vanlig prosa, ligger till stor del i de ”magiska” händelser och sammanträffanden som han berättar om snarare än i ett nyskapande eller originellt språk. Den som letar efter en ny metafor i Svenbros diktning gör det förgäves.

KrigsromanI den senaste samlingen, Krigsroman (Bonniers, 2013), har dikternas episka karaktär förstärkts genom valet av titel. Romanen är ju sedan 1800-talet den vanligaste episka formen, medan epos på vers existerar knappt. Krigsroman berättar en berättelse om poetens franske svärfar, Francois, som var fallskärmssoldat under andra världskriget. Det lyriska i diktsamlingen består inte i att den uttrycker sentimentala, sapfiska stämningar utan i närvaron av ett subjekt som talar direkt till läsarna, det vill säga det är ett centrallyriskt verk. I Verskonstens ABC (Atlantis, 1982) lyfter Alf Henriksson fram det centrallyriska som ett för lyriken särskiljande drag även om gränserna mellan de gamla grundformerna är mycket vaga och egentligen omöjliga att upprätthålla.

Allmänt kan man karakterisera lyrik som det poetiska uttrycket för en känsla eller stämning, men med den definitionen blir dess gräns mot epos och drama mycket vag, ty det kan förvisso finnas poetisk känsla och stämning även i dramer och episka dikter. Det avgörande är rimligen att en lyrisk diktare talar direkt till sin publik, gärna i första person singularis, medan epikern och dramatikern talar indirekt genom personerna i sina verk.”

Skymning öfver UpsalaNär vi granskar Jesper Svenbros diktsamling Krigsroman finner vi att den innehåller både episka och lyriska drag. Man skulle kunna kalla den för ”episk lyrik” eller ”lyrisk epik”. Jag föredrar det förra eftersom det episka klart dominerar över det lyriska. Men Svenbros diktning är inte bara episk, den är också essäistisk, det vill säga den behandlar tankar, idéer, ämnen. Han är hela tiden synlig och skriver om sitt skrivande. Ibland intar han även läsarens roll och betraktar sina egna dikter med förundran. Man får känslan av att dikterna är en slags sidoanteckningar vid skapande av ett annat, okänt och ännu större verk. Läs Jesper Svenbro! Han är också gillad av Johan Selander som bloggar här och Jan Blomqvist här

Diktsamlingen Skymning öfver Upsala finns att få tag på hos de flesta nätbokhandlar. I Uppsala hittar man den på Drottninggatans bokhandel och Röda rummet. Man kan också köpa boken direkt av mig. Då kostar den 150 kr. Jag bjuder på porto. Sätt in beloppet på plusgirokonto 548413-4. Ange namn och adress.

Lyssna på Skymning öfver Upsala på YouTube här

Varför har jag gammalstavat titeln på min diktsamling? Svaret finns här

Läs mer om mina böcker här

Vill du veta vad som händer? Följ mig på Facebook eller Twitter

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s