Danielsson, Marx och Darwin

PENTAX ImageAxel Danielsson (1863-1899) var en av våra tidiga socialistiska tänkare och ledare. I en liten biografi av kamraten Bengt Lidforss, tryckt i Malmö 1908, hittar jag en anmärkning om Darwin och Marx, samt en del annat.

”I ett självbiografiskt fragment, som publicerats under hans fängelsetid, har Danielsson berättat, hurusom han under sin skoltid i Falun ådragit sig lärarnas misshag genom att i gymnasistföreningen hålla föredrag om Darwin – en synd, som vid denna tid, slutet av sjuttiotalet, också inbrakte honom hot om relegering. Ännu större blev dock den ovilja, som han och en annan kamrat ådragit sig från rektorns sida, då de planerade en sympatiyttring för de vid Korsnäs strejkande sågverksarbetarna. Icke blott sonen, utan även fadern Danielsson, inkallades till den myndige rektorn och fingo var sin allvarliga skrapa. Att en yngling, som röjt så påtagliga prov på en omoralisk sinnesförfattning, att han agiterar för Darwin och Marx, ej utan vidare kunde förklaras äga den mogenhet, som en fullständig elementarundervisning avser att bibringa, var ju självklart, och under en serie trakasserier samt ’följd av vänners och anhörigas ömma farhågor’ avlade Danielsson studentexamen 1881, två år tidigare än efter den normala hastigheten.” (s. 11)

Darwin är knappast kontroversiell längre i vår del av världen. Men Marx är det. Detta är för övrigt inte den enda gången som Darwin och Marx nämns i samma andetag. Engels gör det i sitt tal vid Marx jordfästning i London. I den muslimska världen är Darwins banbrytande upptäckter fortfarande relativt okända och föga uppskattade, allra minst av prästerskapet. Där återstår mycket upplysningsarbete.

Lidforss avslutar levnadsteckningen i en jämförelse mellan Danielsson och Fröding:

”Men vad Axel Danielsson hann att uträtta under sin korta levnad är mer än tillräckligt för att säkra honom en plats i svenska folkets historia; bland Sveriges politici intar han samma enastående rangplats som Fröding bland poeterna.” (s. 84)

Vill du veta vad som händer? Följ mig på Facebook eller Twitter

Annonser

En reaktion på ”Danielsson, Marx och Darwin

  1. Forskning & Framsteg om opinionsundersökningar i muslimska länder:

    ”De flesta tillfrågade ser ingen motsättning mellan islam och den moderna världen. Samtidigt som många menar att västerländsk musik, film och tv hotar moralen i deras eget land, säger de att de personligen uppskattar västerländsk kultur. Mest kritiska är muslimer i Mellanöstern, södra Asien och Sydostasien, och minst kritiska till västlig kultur är muslimerna i sydöstra Europa.
    Drygt hälften i de flesta undersökta länderna ansluter sig till evolutionsteorin – utom i Irak, där 67 procent menar att människan varit likadan sedan tidens begynnelse, eller Afghanistan, där siffran är 62 procent.”

    Ser med andra ord inte så tokigt ut. http://fof.se/tidning/2013/7/artikel/asikter-i-den-muslimska-varlden

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s