Evolutionslärans intåg i den muslimska världen kommer att leda till en andlig revolution

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe allra flesta moderna svenskar accepterar att människan har utvecklats ur andra livsformer under en mycket lång process. De flesta av oss känner till grunderna i Darwins evolutionsteori, det vill säga att alla nu levande arter, inklusive människan, har uppstått genom mutationer och naturligt urval.

För stora delar av världens befolkning är dock detta fortfarande en kontroversiell tanke. Evolutionsläran möter motstånd från religiösa grupper, så kallade kreationister, som hävdar att människan skapades som hon är och att hon sedan skapelseögonblicket inte genomgått någon förändring.

Motståndet är mycket svagt i västvärlden. Med undantag av Förenta staterna, som har ett betydande antal kristna fundamentalister. Störst motstånd röner dock evolutionsläran i muslimska stater. I dessa betraktas det många gånger som hädelse att ifrågasätta den ortodoxa religiösa skapelseberättelsen. Att Gud skapade Adam och Eva anses vara bokstavligt sant.

Jag har mött många troende och utövande muslimer genom åren, både i Sverige och utomlands. Alla som jag har pratat med om saken har avfärdat evolutionsläran, ofta utan att veta särskilt mycket om den. Det enda argumentet har varit att ”den strider mot Koranen”. Om den är sann eller inte bryr man sig inte så mycket om. Det ser alltså mörkt ut.

Men på sista tiden har något börjat ske. Det har trätt fram muslimska intellektuella som har insett att det är ett empiriskt, ofrånkomligt faktum att livet har utvecklats. De menar att det inte är någon bra väg framåt att förneka det uppenbara för att ”rädda religionen”. Om religionen kräver att man blundar för verkligheten så innebär det ju att muslimer som studerar och förstår naturvetenskapen kommer att lämna religionen. Det är alltså mycket kontraproduktivt även sett ur ”trons försvarares” perspektiv.

En av dem som har trätt fram är Usama Hasan, som är både vetenskapsman och muslimsk teolog, född och uppvuxen i Storbritannien. Han var tidigare fundamentalist men omprövade sina ståndpunkter och kan idag snarast betraktas som en ”liberal” eller ”progressiv” muslim. Han avfärdar den bokstavliga läsningen av berättelsen om Adam och Eva.

Usama Hassan förstår alltså att den väg som fundamentalisterna har valt är en återvändsgränd som gör muslimer till åtlöje. Religionen måste anpassa sig till verkligheten om den vill bli tagen på allvar. Han påtalar vad som borde vara en självklarhet, nämligen att de religiösa skrifterna inte innehåller svar på naturvetenskapliga frågor. Vill man veta om solen roterar kring jorden eller tvärtom ska man inte vända sig till Koranen utan till ett teleskop.

Evolutionsläran är inget som man kan välja att tro på eller att förkasta. Den är ett faktum på samma sätt som tyngdlagen. Tyvärr är det som sagt mycket få muslimska, religiösa ledare som förstår detta. Än idag får man höra det fullkomligt absurda argumentet att eftersom evolutionsläran ”strider mot Koranen” så måste den förkastas, detta trots att observationer av verkligheten visat att den är sann.

Den 5 januari 2013 deltog Usama Hasan i en debatt mot den fundamentalistiske predikanten Yasir Qadhi under rubriken ”Have Muslims Misunderstood Evolution?” Yasir Qadhi försökte inte ens bemöta evolutionsläran. Hans argument gick enbart ut på det gamla vanliga, nämligen att visa att den ”strider mot Koranen”.

Han och alla andra fundamentalister har faktiskt rätt i detta! Man kan inte acceptera evolutionsläran och samtidigt hävda att Koranen – i sin helhet – är bokstavligt sann. Och det är positivt eftersom det innebär att mörkret inte kommer att råda för alltid. När fler och fler muslimer förstår och accepterar evolutionsläran så måste de också omvärdera sin syn på Koranen. Evolutionslärans intåg i den muslimska världen, som är oundviklig, kommer alltså även att leda till en andlig revolution, ja till ett nederlag för ortodoxin.

Varför är denna utveckling oundviklig? Alla samhällen, även de muslimska, strävar mot mer avancerad teknik, bättre hälsa och högre välstånd och detta kan endast uppnås genom vetenskaplig forskning. Det kommer inte att gå att undvika evolutionsläran. Man kan inte bara plocka ut de delar av vetenskapen som man har omedelbar nytta av.

För mig som sekularist är detta en hoppingivande framtidsvision. Jag ser framför mig en ny era av kreativitet, nytänkande och framsteg. Ortodoxins och bokstavstrons nederlag kommer sannolikt också att leda till större tolerans för religiösa minoriteter, både icke-muslimska grupper och muslimska ”kättare”.

Usama Hasan har mottagit dödshot från fundamentalisterna. Övergången från en fundamentalistisk till en upplyst mentalitet blir inte lätt. Den kommer förmodligen att bli mycket smärtsam, kanske till och med våldsam. Det beror på att fundamentalisterna inser att striden inte bara handlar om idéer utan också om sättet att leva.

När man väl har övergett den ortodoxa synen på Koranen kommer allt fler områden, inte bara skapelseberättelsen, att öppnas upp för kritik. Fundamentalisternas trygga värld sätts i gungning och det skrämmer dem.

NOT: Om min kritik av islamismen och plädering för sekularismen kan man läsa i den självbiografiska småskriften En opieätares bekännelser (augusti 2012). Köp den här

Artikeln har även publicerats på Newsmill

Läs:

Usama Hasan: ”Knowledge regained”, The Guardian 11/9 2008

”London imam subjected to death threats for supporting evolution”, The Guardian 6/3 2011

Salman Hameed: ”Muslim thought on evolution takes a step forward”, The Guardian 11/1 2013

Annonser

5 reaktioner på ”Evolutionslärans intåg i den muslimska världen kommer att leda till en andlig revolution

 1. Abdi

  De muslimska teologerna måste ta sitt ansvar och förse muslimer med vettiga förhållningssätt till vetenskapliga fakta. När muslimer fick höra att amerikanarna hade landat på månen vände de sig till de ”lärda” som förklarade för dem att kuffar ljuger. De kan omöjligen ha varit på månen eftersom Allah säger: Om ni, osynliga väsen och människor, [tror att ni] kan fly bort genom himlarnas och jordens yttersta gränstrakter [undan Gud], fly! Men ni kan inte fly annat än med en fullmakt [från Honom]! (55:33).
  Likaså de verser i Koranen som beskriver Jorden som platt har omtolkats av muslimska teologer (förutom vissa wahhabiter) så varför kan man inte göra likadant med evolutionsläran?

  Det är dags för oss muslimer att tvinga våra ledare att växa upp och ha mod nog att möta verkligheten.

 2. bashar

  Hur förhåller du dig till Jesu jungfrufödelse eller mirakel överhuvudtaget?

  Jag tror på evolutionsteorin, men tror även på mirakel och jag tror att Adam är ett av miraklen. Men jag tror även att det fanns människor före Adam och tycker att följande vers t.o.m. pekar på detta.

  [2:30] OCH SE, din Herre sade till änglarna: ”Jag skall tillsätta en ställföreträdare på jorden.” [Änglarna] sade: ”Skall Du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedefördärv och [till och med] utgjuter blod, medan det är vi som sjunger Ditt lov och prisar Ditt heliga namn?” [Gud] svarade: ”Jag vet vad ni inte vet.”

  Hur kunde änglarna veta att människan skulle störa ordningen och sprida sedefördärv, om människan inte ens var skapad då? Det går faktiskt att tolka som att det fanns människor före Adam (jag påstår inte på något sätt att jag har den fullkomliga tolkningen).

  F.ö. ser jag inte vad som är kätterskt med evolutionsteorin. En att en groda blir en ko över många år är inget motsäger Guds existens eller Koranen.

 3. Pingback: Islamiska staten är dömd att misslyckas. Jag skriver i tidningen Budbäraren | Nya Il Convito

 4. Upplysningen har inte minskat våldet i världen mer än tillfälligt på vissa platser. Det existensiella tomrummet upplysningen lämnat efter sig har resulterat i ännu mer våld i bland annat i form av nazism och kommunism. Istället ligger hoppet i evangeliet om Jesus. Evolutionsteorin bygger inte på naturvetenskap utan på gnostiska idéer om gränslöshet i tillvaron. Teorin faller som ett korthus när den granskas kritiskt med den naturvetenskapliga metoden (observationer och experiment).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s