Johannes Edfelt: ”Det förföljda folket”

Johannes EdfeltNär jag intervjuades i Upsala Nya Tidning den 15 september 2012 fick jag frågan om vad jag ska göra nu. Jag svarade: ”Säkert är att jag ska skriva, bedriva upplysning och ordna möten om exempelvis antisemitismen. Och jag ska seriöst sätta mig in i Förintelsen.”

Som ett led i detta arbete, att själv studera antisemitismen och Förintelsen, och att upplysa mina medmänniskor om mina resultat, tänker jag publicera ett antal utdrag ur antologin Mot antisemitismen. Svenska författare uttala sig, utgiven 1943. I inledningen skriver redaktören Daniel Brick:

”I medvetande om att något mera verkningsfullt måste göras för att bemöta den outtröttliga antisemitiska hatpropaganda, som grasserar även i vårt land, vände jag mig till våra författare, huvudsakligen de skönlitterära, med en vädjan om deras utlåtande om judehatet.”

En av författarna som lämnat bidrag till antologin är poeten Johannes Edfelt (1904-1997). Hans fina översättningar av tysk poesi har betytt mycket för mig. Edfelts bidrag heter ”Det förföljda folket” (s. 42-43) och lyder som följer:

”Om vedervärdigheter som stå en högt upp i halsen, är det inte lätt att uttala sig. Världen har haft gott om epidemier, men någon större andlig farsot än antisemitismen, sådan den alltid varit men framför allt sådan den tagit sig uttryck i våra dagar, har vår värld inte skådat.

Här hjälper endast upplysning och åter upplysning, säger rationalisten. Det är gott och väl. Men är det nog därmed? Hur kanalisera de drifter, nedärvda och tyngda av seklers mörker, varav rashatet är endast en förgrening, låt vara den kanske vedervärdigaste? Det är en fråga om psykoterapi av vidsträcktaste art.

Ett står i varje fall fast: det åligger varje mot rashatets mikrober immun människa i detta land och i varje annat land att i görligaste mån verka mot spridandet av denna andliga smitta. Förföljelserna mot judarna i vårt grannland Norge har haft en sekundär verkan hos det svenska folket: de har väckt det till större medvetande om det i roten sjuka hos de vettvillingar i tiden, som ånyo i jättepogromer söka en avledning för sina politiska och sociala misslyckanden. Att klart lära folk att se orsakssammanhanget mellan politisk maktlystnad och förtryckandet eller utplånandet av en folkstam, vars martyrium det genom tiderna varit att få tjänstgöra som avledning för missnöjets tryck och vara objekt för sadism – det måste synas varje förnuftig människa som en helig plikt.

Vad vi ha att tacka det judiska folket för i kulturellt avseende är inte här platsen att orda om. Må vi bara i tacksamhet stanna inför ett folk som skänkt världen en Spinoza – eller diktare som Werfel och Kafka, för att endast begränsa oss till vår egen tid. Utan judisk andlig vitalitet skulle världen varit så mycket fattigare! Det är i västerländsk odlings eget intresse att se till att dessa andliga reservoarer inte tappas på de energier som det judiska folket representerar!

De i denna kamp ljumma eller ’neutrala’ ha bara bevisat att de aldrig levande omfattat människovärdets och människorättens för alltid och allestädes giltiga idéer.”

Om mina uppgörelser med gamla förvillelser kan man läsa i den självbiografiska och självkritiska småskriften En opieätares bekännelser. Köp den här

Annonser

En reaktion på ”Johannes Edfelt: ”Det förföljda folket”

  1. Jakob Lingkvist

    Det är svårt att förstå hur en klok man som du, Omar, kunde falla för revisionisternas argument. Det gör mig glad att du tänkt om. Å andra sidan kan det vara din känslighet som poet och din ”överintelligens” som gjort att du är för ”rörlig” och riskerar att falla i olika fällor. Det är tyvärr många stora europeiska intellektuella som någon gång i sina liv umgåtts med antisemitiska idéer. Jag hoppas, nej jag är säker på, att nu blivit immun.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s