Panelsamtal om litteratur och mystik

Söndagen den 25 november kl 15:00 kommer studentföreningen Luna, i samarbete med Sensus, att arrangera en paneldebatt på temat ”Litteratur och mystik”. Inträde är gratis och alla är välkomna. Kår­leg krävs ej. Ett antal forskare med kunskaper inom religions- och litteraturvetenskap från Stockholm, Lund och Uppsala Universitet att närvara. Panelen i alfabetisk ordning: Katarina Båth, Thomas Karlsson, Ola Wikander, Susanna Åkerman, Ann Öhrberg.

Ola Wikander är inte bara expert på döda språk och Gamla testamentets exegetik. Han är också poet! Det vet jag eftersom han debuterade i min tidskrift: Minaret nr 4 2007. Dikten hette ”Stjärnfängelset”. Efter paneldebatten kommer vi att ha ett extra möte med Thomas Karlsson som ska berätta om sin nya bok Bland magiker och mystiker i förorten. Boken beskriver grundandet av ordenssällskapet Dragon Rouge under tidigt 90-tal i Sverige. Läs mer här

Luna har sedan 2004 anord­nat ota­liga före­drag om eso­te­rism och mys­tika tra­di­tio­ner. Föreningen bju­der in före­lä­sare från både aka­de­miska instan­ser och andra rele­vanta sam­man­hang. Utö­ver den kon­ti­nu­er­liga verk­sam­he­ten träf­fas med­lem­marna för att dis­ku­tera, anordna fes­ter och genom­föra andra soci­ala akti­vi­te­ter som ankny­ter till för­e­ning­ens intresseområden.

Mitt intresse för det ockulta går långt tillbaka i tiden. Jag har varit informell medlem i Luna sedan 2006 eller 2007. Minns inte exakt. Det första mötet jag gick på handlade om Aleister Crowleys lära om Livets Träd. Vi höll till i tornrummet på Västgöta nation. Sedan dess har jag varit lunait. Anmäl dig till evenemanget via Facebook.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s