Esoterism till kaffet

Upsala Tempels Hermetiska OrdenSöndagen den 2 september samlades Upsala Tempels Hermetiska Orden (UTHO) på Café Linné i Uppsala, Svartbäcksgatan 24, mitt emot Linnéträdgården. Ordens raison d’être är att återfinna Upsala hednatempel. Den dagen vi vet var det stod och kan börja gräva fram dess ruiner, upphör vi att existera. Vi har förmodligen många trevliga kafferep att se fram emot innan dess. Orden började som en schackklubb men det blev allt mer snack och allt mindre schack.

En av ordensbröderna (tjejer är också välkomna!) rapporterade från den internationella konferensen för samtida esoterism som hölls på Stockholms universitet förra veckan. Carl Karlson-Weimann (han står längst till höger på bilden) föreläste om esoteriska symboler och teman i svart- och dödsmetall. Han är något av en självlärd expert på de musikgenrerna. Wouter J. Hanegraff, professor i den hermetiska filosofins historia vid universitetet i Amesterdam, talade om drogernas betydelse inom den esoteriska traditionen för att uppnå ”högre tillstånd”. Christopher Partridge talade om hur det esoteriska inte längre är dolt eller svårtillgängligt utan genom populärkulturen har blivit en del av vår vardag.

Konferensen, berättade Carl, avslutades med en vandring genom det ockulta Stockholm med Thomas Karlsson som ciceron. Karlsson visade platser med anknytning till orden Dragon Rouges historia, bl. a. en kyrkogård där han och hans vänner utförde magiska ritualer på 1990-talet.

Thomas Karlsson är grundare av Dragon Rouge, ”Den röda draken”, och har doktorerat med en avhandling om kabbalisten, runologen, grammatikern, skalden med mera Johannes Bureus (1568-1652). Karlsson har nyligen gett ut boken Bland magiker och mystiker i förorten som skildrar Dragon Rouges tidiga historia. Jag ser fram emot att läsa den.

Det finns en känd och ganska lustig anekdot (vet ej om den är sann) om hur Bureus och en annan lärd man, Simon Wolimhaus, slår vad om när världen ska gå under:

“Fornforskaren och riksantiqvarien Johannes Thomae, född den 25 Mars 1568 i Upland, var bekant för sin stora lärdom. Nästan ingen vetenskap var för honom främmande; men han öfverlemnade sig derjemte alltför mycket åt en mängd griller, som ofta gjorde honom obegriplig och hänförde honom till kabbalistiska utflygter. Så t. ex. hade han en gång uträknat verldens undergång till en viss dag om hösten. Den bekante apotekaren i Upsala Simon Wolimhaus, lika mycket begifven på kabbalistiken som Bureus, uppställde emellertid en annan beräkning, enligt hvilken förstörelsen ej skulle inträffa förrän om våren påföljande året. De båda lärde männen kommo häröfver i tvist, förifrade sig, och som ingendera ville gifva vika, slogo de vad, hvarvid båda satte upp sina gårdar i Upsala. Den utsatta höstdagen förgick, och verldsbyggnaden stod qvar. Nu fordrade Wolimhaus sitt vunna vad samt att komma i besittning af Buraei gård. Denne gjorde nu den invändningen, att man först borde afbida den bestämda vårdagen för att se, huruvida Wolimhaus spått mera rätt än han. Som det då befanns att ingendera träffat sanningen, behöllo båda sina gårdar och sin förargelse.” (Citerat ur boken Svensk mystik, 1871, faksimilupplagan 1981, s. 2)

Efter fikat begav vi oss till Lillängens gravfält vid Läby vad. Gravfältet är från äldre järnålder och rymmer ett femtiotal gravar och ett trettiotal bautastenar. Ordet bautasten kommer ursprungligen från Isländskans bautasteinn och betyder “sten som är slagen ned i jorden”. Ordet infördes i svenskan 1664 av Olof Verelius som då var professor i fäderneslandets antikviteter vid Uppsala Universitet.

Upsala Tempels Hermetiska Orden fikar varje söndag på Café Linné i Uppsala, Svartbäcksgatan 24. Det händer att någon av medlemmarna håller ett miniföredrag inom områdena esoterism, litteratur eller upsaliana.

2 reaktioner på ”Esoterism till kaffet

  1. Kollade min fil med släktforskningsdata. Gamle Bureus finns på ett par ställen, dels är han min fmmffmfmmmf, dels fmmffmmmmmmf (f= far, m = mor). Tror nog att han var viktigare som pionjär inom fornforskning än som mystiker!

    Skulle nog också tro att det hinner bli mycket kaffe för er innan templet återfinnes – en del tvivlar på att Adams av Bremen beskrivning av hednatempelt i Uppsala stämmer med verkligheten. Kan ha varit en propagandaploj för att gynna missionen. Alternativt att ni får bryta upp golvet i Gamla Uppsala kyrka för att eventuellt hitta något stolphål från forntiden, men där kanske de kyrkliga myndigheterna har invändningar!

  2. Pingback: Upsala Tempels Hermetiska Orden höll möte på oktoberrevolutionens dag | Nya Il Convito

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s