Varför är många muslimer så ointresserade av att göra studiebesök i kyrkor?

Under de många år som jag har umgåtts med religiöst aktiva muslimer i moskéerna har det slagit mig hur lite de flesta av dem vet om andra religioner. Jag har många gånger hört muslimer säga att kristna ”tillber tre gudar”. Jag har hittills inte träffat en muslim i Sverige som på allvar har försökt förstå hur de kristna själva uppfattar treenighetsläran.

Men det var bara ett ganska harmlöst exempel. Det finns hur många som helst. Det viktiga är inte enskilda anekdoter om vissa muslimers fördomar utan den anda av förakt för andra religioner som, med få undantag, genomsyrar en stor del av det tongivande moskéfolkets sätt att tänka.

Det är omöjligt att umgås med aktiva muslimer i moskéerna utan att förr eller senare stöta på detta förakt. Det finns förstås hyggliga muslimer som behandlar kristna med respekt men man kan inte komma ifrån att föraktet ändå är utbrett och är ett problem.

Den stora boven är wahhabismen, en sekt som uppstod på 1700-talet och som spridits över hela världen med hjälp av saudiska oljedollar. Det är inom wahhabitiska miljöer man finner de värsta attityderna mot andra religioner, men, och detta är viktigt, även mot andra muslimer.

Om det bara vore så att det var enskilda lekmän som stod för denna, låt oss kalla det fobi, skulle inte problemet vara lika stort. Tyvärr är det inte så. Föraktet för andra religioner förkunnas av de religiösa ledarna från predikstolarna. Man hånar andra religioner och gör verbala karikatyrer av deras läror.

Vad är då skillnaden mellan de tokkristna som påstår att muslimer ”tillber en mångud” och tokmuslimerna som påstår att kristna ”tillber tre gudar”? Är de inte lika goda kålsupare? Skillnaden är den att de tokkristna är en liten ynklig minoritet medan tokmuslimerna inte ens är tokiga med muslimska mått mätt, utan snarare utgör mainstream.

Hånfulla attityder mot andra ses som ett problem i vårt samhälle, särskilt i förening med öppna eller förtäckta hot om våld, medan dessa attityder inte bara tolereras utan till och med uppmuntras av många muslimska, religiösa ledare. Dessa vill underblåsa fördomarna och föraktet mot andra religioner för att på så vis få sina församlingsmedlemmar att känna sig överlägsna, stärka dem i deras identitet och hindra dem från att öppna sig för omvärlden.

Moskén i Uppsala domineras av wahhabitiska aktivister vilka har sina religiösa förebilder och lärare i Saudiarabien. Moskén besöks regelbundet av predikanter från denna wahhabitiska diktatur. Jag försökte under några år påverka moskén i en annan riktning genom att bjuda in predikanter som stod för andra tolkningar av islam. Vi försökte också ifrågasätta den dogmatiska och slutna mentaliteten och väcka debatt. Till ingen nytta. Vi, en handfull fattiga idealister, kunde inte mäta oss med de stormrika saudierna.

På grund av hot om våld har jag och mina vänner slutat gå till moskén och gett upp alla försök att motverka wahhabismen där. Det enda man kan hoppas på är att en ny generation muslimer, som fått sin utbildning i Sverige, en dag ska göra uppror.

Moskén i Uppsala tar emot studiebesök flera gånger i veckan. Skolor, företag, föreningar och kristna församlingar som vill veta mer om islam. Dessa är överlag omedvetna om den interna kampen inom islam om tolkningsföreträdet. De tror att de helt enkelt besöker en moské. De tror att det budskap de får höra är detsamma som ”islam”.

Anledningen att moskén i Uppsala har den karaktär den har beror inte på att muslimer finner wahhabismens budskap mer attraktivt än andra inriktningars. Det beror bara på en sak: utländska pengar. Hade grupper som stod för andra tolkningar haft tillgång till samma pengar hade moskén haft en helt annan karaktär och besökarna hade fått höra ett helt annat budskap.

Faktum är att dessa studiebesök stärker wahhabiternas makt på bekostnad av andra mindre resursstarka grupper genom att ge dem legitimitet och upphöja dem till islams officiella företrädare i Sverige. Muslimer som står för andra, mera progressiva tolkningar av islam marginaliseras.

Under den tid då jag försökte förändra moskén slog det mig att den muslimska församlingen var totalt ointresserad av andra religioner. Här tog man emot studiebesök efter studiebesök och aldrig kom man på tanken att man själv borde ta och besöka en kyrka. Detta trots att kristofobin överlag är större bland muslimer än islamofobin bland de kristna.

För många muslimer är också kristofobin ett icke-problem. Man anser inte att fördomar mot kristna är något som man behöver göra något åt. Hos många kristna däremot, inte alla, finns det en idé om att fördomar mot islam inte är något bra. Det är därför man besöker moskéer. Det finns till exempel kristna som är engagerade mot islamofobin, men hur många muslimer är engagerade mot kristofobin? Vi kan bli bättre.

Alla dessa kristna tanter som besöker moskén och artigt och försynt ställer frågor till imamen borde göra något slags intryck på honom. Få honom att fundera på sin egen inställning till kristendomen. Men icke. Han vet allt som han behöver veta. Han är på den rätta vägen och det räcker.

Saken är den att imamen inte ens bryr sig om att lära sig något om andra muslimer. Om muslimer som tolkar islam annorlunda än han själv gör. Det ses som syndfullt att besöka en moské som tillhör en annan inriktning av islam och delta i deras gudstjänst eller undervisning.

De värsta tokmuslimerna, wahhabiterna, är inte en obetydlig sekt i islams utkanter. Nej, de kontrollerar de flesta stora moskéerna i Sverige och har tillgång till ett enormt ekonomiskt, politiskt och moraliskt stöd från diktaturen Saudiarabien, världens största sponsor av terrorism. Det är en regim som inte bara förföljer och diskriminerar andra religioners bekännare, utan även oliktänkande muslimer.

Jag har sett otaliga skolklasser, kristna församlingar och andra föreningar komma på studiebesök till moskén i Uppsala. Trots att de nästan alltid möter okunniga guider som knappt kan uttrycka sig på svenska och som ger korthuggna och obegripliga svar på frågor, fortsätter de att komma. Från moskéfolkets sida har jag dock aldrig upplevt motsvarande intresse för icke-islamiska religioner och livsåskådningar.

Det är anmärkningsvärt. De flesta svenskar är inte troende kristna i traditionell mening. Men svenskarna är kulturkristna. Vårt land har varit kristet i tusen år. Vår almanacka är full av kristna högtider. Man kan tycka att det borde vara intressant för de muslimska nysvenskarna oss att lära sig något om den religion som har präglat vår kultur.

Det finnas, anser jag, ett större behov för muslimer att företa studiebesök till kyrkor än vice versa. Ändå är det fler kristna som besöker moskéer än muslimer som besöker kyrkor.

Kyrkor bjuder ständigt in imamer till sina tillställningar. Jag har vid flera tillfällen talat i kyrkor, både i egenskap av poet och i egenskap muslim. Jag skulle önska att också kristna, präster såväl som författare och tänkare, fick besöka moskéer och berätta om sin tro. Det skulle motverka kristofobin, men också islamofobin, eftersom det skulle visa att muslimer är förnuftiga människor som är intresserade av dialog med andra.

14 reaktioner på ”Varför är många muslimer så ointresserade av att göra studiebesök i kyrkor?

 1. Du har ju Livets Ord i närområdet antar jag. Verkar de mer eller mindre toleranta i det här sammanhanget?

  En annan fråga: är wahhabiterna intresserade av att diskutera alls, eller kör de bara på sin egen linje utan sidoblickar? Har de så rätt att de inte behöver försöka argumentera för sin sak? Om du frågade någon wahhabitisk prälle om han ville skriva ett genmäle på din blogg, skulle det ge någon reaktion?

 2. Mohamed Omar

  Livets Ord är ungefär lika trista, fast mindre aggressiva.

  Wahhabiter argumenterar enbart inifrån den islamiska traditionen med stöd från koranen och hadither i avsikt att bevisa att motståndaren är mindre autentisk, dvs. mindre trogen källorna.

 3. Herman von Rescht

  På vilket sätt är wahabismen den stora boven när det gäller muslimernas fobi och ointresse för andra trosuppfattningar? Var muslimerna mer öppna, toleranta och förstående för andra religioner framtill 1700-talet? På vilket sätt hindrar moskéerna och wahabiterna bakom den vanliga muslimen att besöka kyrkor eller ta del av andras texter? Och vad skulle hända om de gjorde det? Vi har ju gemensamma söndagsgudstjänster och andakter som sänds i svensk radio och det pågår redan ett stort integrationsarbete över religionsgränserna. På vilket sätt har wahabiter och deras anhängare varit emot sådana samkväm?

  Muslimerna får sin bild av kristendomen från muslimska lärda och deras alster. Det är via Koranen muslimerna lär sig att se med misstro och även förakt på annat som inte är islam. Den muslim som intresserar sig för andra religioner gör det för att hitta brister och svagheter, och hitta angreppspunkter eller argument för att stärka sig sak. Den som hyser en ”islamisk tro” gör sig per definition immun mot influenser från andra trossystem. Sedan har vi det påhittade förbudet mot att byta religion, som delas av de flesta för att inte säga alla ledande shariatolkare, vare sig de är sunni eller shia. I Iran är det många som gått över till kristendom och en del blivit dömda till döden för detta ”brott”. Andra som är öppna med sin bahaism, babism och SUFISM är också hårt förföljda, systematiskt och från statlig håll. Är det wahabismen som är boven eller fixa idén mot att inte följa annat än den rena statligt sanktionerade läran? Inte undra på att muslimska församlingar inte ens tål varandra!

  Självklart finns det mycket inom kristendomen som intresserar och inspirerar muslimer av alla slag. Fel, orätt och intolerans i kristendomens namn eller bokstavstrogna, ålderdomliga eller patriarkala bibeltolkningar av någon kyrkoherde, predikant eller pastor används tacksamt av muslimer och muslimska lärda som referens och som bekräftelse. Muslimer, judar och kristna är fullständig överens med varandra när det ska tävlas i fanatism, intolerans och förföljelser.

  Självklart kan man besöka kyrkor och studera kyrklig politik om man vill låta sig inspireras av hur man bedriver hatpropaganda och häxjakt, t ex mot wahabismen, eller den ”fiende” som passar ens religiös-politiska agenda.

 4. Nydahl har rätt, skaffa en egen blogg Rescht.

  MO, kom just att tänka på en intressant bok av libanesen (kristen tror jag) Amin Maalouf. I efterordet gör han ett intressant påpekande, nämligen att de barbariska korsfararna visserligen bar sig illa åt men många av dem lärde sig också en massa, exempelvis arabiska. Samt naturligtvis en massa nyttiga kunskaper inom olika läroämnen. På den arabiska sidan fanns inget av detta. Ingen var intresserad av att kunna europeiska språk exempelvis. Och den mentaliteten av ointresse och utsatthet har hängt kvar enligt Maalouf. Har han rätt kan det finnas en djupare historisk grund för den wahhabitiska inskränktheten, och därmed för efterblivenheten i stora delar av arabvärlden.

  1. Mohamed Omar

   Ja, wahhabismen är som jag ser det bara det starkaste och mest spridda uttrycket i vår tid för en tendens som funnits i islam sedan begynnelsen och egentligen är universell, närvarande i alla religioner.

   1. Herman von Rescht

    Du överdriver wahabismens betydelse. Hade det inte funnits fundamentalistiska maktambitioner i muslimska samhällen hade wahabismen aldrig fått något fotfäste i den sunni-muslimska delen av världen. Också ulema inom shia har inget emot den stränga och intoleranta tolkningen av islam. Meningsskiljaktigheter består i obetydliga detaljer, som t ex förhållandet till ”helgongravar” och huruvida man ska sörja minnet av de döda. Ingenstans ser vi ayatollor kritisera wahabiternas shariatolkning som oförenliga med islam. Kritiken gäller på sin höjd den fanatism och terror som dessa utövar mot muslimska samhällen. De drabbade folken tycker inte att de som begår illdåden gör det för att de är wahabiter utan anser att terroristerna inte är människor. Men du har säkert dina skäl att driva korståg mot just wahabiter, på samma sätt som Rami har sina skäl att konsekvent skylla den judiska ockupation av Palestina och världssionismens dominans på judendomen.

    Ahmed Ramis kampf mot gamla testamentet 1
    Mohammed Omars kamp mot wahabismen 0

    Muslimska grupper i egenskap av att vara i första hand islamiska är tyvärr inriktade mot att härska och kontrollera i religionens namn. Därför erbjuder de totallösningar, anger ramarna och dikterar villkoren för vad som gäller för den fogliga ”församlingen”. Vi har att göra med ett högst olyckligt växelspel mellan de styrande och de lydande. I ett sådant läge finns det inget utrymme för dialog som kan leda till lärande och förändring. Som jag ser det finns det ingen islamisk organisation som ser försvar av muslimernas mänskliga värdighet och rättigheter som sin främsta uppgift. Den mänskliga islam förutsätter att man är öppen för olika islamiska tolkningar och trosutövningar och sätter gränserna för vad som är bäst för muslimerna eller samhället och inte vad som passar en viss trosinriktning. Så länge muslimska organisationer inte tar människans och de mänskliga rättigheternas parti och demokratin på största allvar, lär vi se muslimska grupper fortsätta tävla om vem som bäst representerar ”Gud” och ”Guds lagar” på jorden.

  1. Herman von Rescht

   Dina länkar bevisar att du som vanligt undviker huvudfrågan och istället lik en enfaldig och enögd farise och precis som jag flertal gånger hävdat letar efter någon detalj att hacka på. Här är citat från länken till dina idoler, som ännu en gång visar att dina ayatollor bara värnar om statens intresse och låter sig uppröras där det passar.

   ”He referred to Wahhabis’ violent measures in some countries and said, “Wahhabis project an inaccurate picture of Islam to the world, with what they have done in Pakistan, Afghanistan, Iraq and recently in Bahrain and Syria.” Adding, “It is to the point that in some countries Muslims are scared of being accused of terrorism if they reveal their Islamic beliefs.”

   Top religious figure warned against the insecurity which might prevail if Wahhabis continue their crimes and said, “Those who introduce Islam as the religion of terror and violence are in fact betraying all religions.”

   A professor at Qom Seminary said the civilization and modern civilized world recognizes Wahhabis as a violent and rejects their methods demanding, “What is the justification behind demolition of historical Islamic monuments when the whole world values historical and cultural inheritances?”

   Som det framgår ovan riktar storfossilen Safi Golpaygani sin kritik utifrån endast en politisk grund (maktrivaliteten mellan den islamiska republiken och Saudiarabien i regionen) och har ingenting med teologi att göra. Självklart tycker han och hans förstockade anhängare att den iranska regimens korruption och plundring, förföljelser av oliktänkande och grova kränkningar av den egna befolkningens mänskliga rättigheter är både modernt och civiliserad. Shia- och sunniteologer tävlar med varandra om vem som bäst förtrycker fria män och kvinnor.och är duktigast på att fördumma massan och hålla dem kvar i det medeltida mörkret.

   Lär vi se någon öppet fördömande eller kritik av wahabitisk tolkning och tillämpning av sharia från shia-ayatollors sida?

   1. I Sverige råder svensk lag. Därför råder inte sharijalagen i Sverige.

    Men muslimer följer Koranens ord. Vad säger då Koranen om muslimer som bor i andra främmande länder?

    ”Du skall följa de lagar, seder och bruk som råder i det land där du bor.”

    Vad säger Koranen om att kvinnor skall bära slöja, nikab, burka etc. ? Ingenting. Inte ett enda sandkorn.

    Bulls eye. Game set match. Ta dig ur den sitsen, Herman! 😉

 5. Iraner

  http://www.presstv.ir/detail/233420.html
  Du glömde ta denna länk, du får gärna förklara detta också 🙂
  Jag tog endast med dessa länkar för att bevisa att du förvränger allt som har med Iran och göra.
  När du skriver något om Iran kommer jag helt enkelt bevisa att du har fel ifall det är värt och lägga tid på.

  Du kanske inte vet men Wahabisterna anser att en kvinna inte ska jobba, inte ska köra bil, inte cykla…. eftersom detta är emot sharia
  men ser du dessa saker i Iran?
  Nej det gör du inte eftersom även imam Khomeini höjde kvinnor till himlen och sa att revolutionen skulle inte lyckas ifall iranska kvinnor inte deltog.

 6. Pingback: Wahhabism « Yasers hörna

 7. Pingback: Mohamed Omar « Yasers hörna

 8. Pingback: Mattias Gardell talade i Missionskyrkan. Något om muslimernas islamofobi « Nya Il Convito

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s