Skotsk sufi besökte Uppsala

Den skotske sufiadepten Andrew McGroarty besökte Uppsala under helgen (10-12/2 2012) som gäst hos Studiegruppen Aguéli. På lördag morgon hämtade studiegruppens medlemmar honom på hotellet och tog med honom på en rundvandring genom stadens äldre kvarter. På Trädgårdsgatan visade jag vår gäst var Ingmar Bergman bott som liten och försökte efter bästa förmåga verbalt skildra några valda scener ur filmen Fanny och Alexander. I Domkyrkan fick han bland andra hälsa på Linné, Gustaf Vasa och Swedenborg. Mest frändskap känner vi – och förmodligen även vår gäst – med Swedenborg, som ju var en av Ivan Aguélis mentorer.

Efter Aguélis inträde på den sufiska vägen tar den andalusiske mystikern Ibn Arabi över efter Swedenborg som huvudsaklig mentor. I april 1907 skriver han om Ibn Arabi i ett brev till väninnan madame Huot: ”Som konst och rörelse är det absolut samma sak som Swedenborg i dogm och analys.” Med andra ord, Ibn Arabi är en muslimsk Swedenborg. I boken Gud i Sverige skriver Göran Hägg: ”Rent teologiskt påminner Swedenborgs lära mer om islam än om kristendomen.” Hos Swedenborg är Gud ”en och odelbar” och Jesu offerdöd som villkor för frälsningen tonas ned.

Fortsätt läsa ”Skotsk sufi besökte Uppsala”

Annonser