Konferens mot wahhabism i Rinkeby

Lördagen den 26 februari (2011) höll jag ett föredrag för olika somaliska föreningar på Folkets hus i Rinkeby. De hade kallat till konferens med anledning av eid milad an-nabi, högtiden som firas i hela den islamiska världen till åminnelse av profeten Muhammeds födelse. I mitt föredrag nämnde jag något om högtiden, men ägnade den mesta tiden åt att kritisera den wahhabitiska pesten som drar genom den islamiska världen. Wahhabismen var också konferensens tema. Somalier om några har fått erfara vad det innebär att leva under det wahhabitiska oket. Denna totalitära ideologi, understödd av saudiska oljepengar, fann en utmärkt grogrund i det sönderfallna och statslösa Somalia.

För närvarande pågår ett regelrätt krig mellan den wahhabitiska terrorgruppen Al-Shabab och de traditionella sunnimuslimerna som organiserat sig i olika miliser under paraplyorganisationen Ahlus sunna wal jama’a. Islam i Somalia har alltid färgats av de många sufiska brödraskapen med sina extatiska danser och kulter kring döda helgon. Denna inhemska islamiska kultur riskerar att utplånas av den aggressiva wahhabitiska framfarten. Urgamla helgongravar har redan vandaliserats och sufier dödats, anklagade för ”kätteri”. När jag levde i Mombasa i Kenya upplevda jag somaliska kvinnor där som starka, utåtriktade och pratglada. De var inte så noga med slöjan och relationen mellan könen var avslappnad. Det skynke som vi numera förknippar med somaliska kvinnors klädsel är ett nytt fenomen som kom med wahhabimissionen på 1980-talet.

Jag avslutade mitt föredrag med att mana till beslutsamt motstånd mot wahhabismen på alla fronter – intellektuellt, kulturellt och militärt. Hundratals somaliska muslimer hade kommit för att lyssna. Det finns levande islamiska miljöer i Sverige utanför de stora organisationerna och de stora moskéerna, vilka ju helt domineras av wahhabiterna och det muslimska brödraskapet, men grupperna i dessa miljöer har ofta en etnisk prägel, är ointresserade av mission, och syns sällan i medierna.

Annonser